Wil je meer weten over energie? Dan is het slim om je onderzoek nauwkeurig uit te voeren, er zijn namelijk een aantal belangrijke dingen mogelijk

Waarom zijn zo veel mensen bezig met zaken zoals energievergelijkers gebruiken? Er is een groeiende bezorgdheid over de dreigende energiecrisis. Elke regering in de wereld zoekt naar manieren om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en heeft de aandacht verlegd naar alternatieve energiebronnen. Bezorgde groepen en individuen hebben zich aangesloten bij de wereldwijde inspanningen om het publiek bewust te maken van de noodzaak om energie te besparen en natuurlijke hulpbronnen te behouden.

Er zijn natuurlijk behoorlijk wat redenen om energie te verduurzamen

Om aan de groeiende behoeften van de steeds groter wordende bevolking te voldoen, moesten er planten en industrieën worden gebouwd. De modernisering van de industrieën vraagt echter om buitengewoon grote hoeveelheden energie, terwijl de traditionele energiebronnen van de aarde, steenkool en olie, afnemen. De situatie wordt verergerd door de non-stop uitstoot van giftige gassen door fabrieken en zelfs door de mens zelf in zijn gewone dagelijkse activiteiten. Deze gassen vervuilen de lucht en dragen bij aan de opwarming van de aarde, waardoor de planeet onveilig wordt voor de mens.

  • Eigenlijk is de energiecrisis slechts een onderdeel van het wereldwijde probleem van een zieke en misschien stervende planeet. Toch kunnen de oplossingen voor de energiecrisis, in het bijzonder het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, de verdere achteruitgang van de planeet tegengaan, wat, in combinatie met de inspanningen om veel van de natuurlijke hulpbronnen die de planeet hopelijk weer gezond zullen maken, ons allemaal een betere toekomst kan geven.
  • Hier zijn enkele manieren waarop het gebruik van alternatieve energiebronnen een energiecrisis kan voorkomen en kan helpen bij de welzijnsinspanningen voor Moeder Aarde:

1. Minder afhankelijkheid van olie en kolen

Het huidige aanbod uit hernieuwbare energiebronnen draagt ongeveer 18% bij aan het wereldwijde energieverbruik. Wat veel onafhankelijke groepen voorstellen is 100% levering van energie uit alternatieve bronnen, wat betekent dat fossiele brandstoffen en kernenergie niet zullen worden gebruikt. En dit is heel goed mogelijk gezien het langetermijnpotentieel van de hernieuwbare energie uit zonlicht, wind, water, getijden en aardwarmte. Sommige wetenschappers bewijzen nu al dat hun land zich binnenkort volledig kan voeden met hernieuwbare energie.

2. Minimale tot nul emissie van giftige gassen

Een groot voordeel van het gebruik van alternatieve energiebronnen is de vermindering van de uitstoot van kooldioxide en vele andere vervuilende stoffen. Zonne-energiepanelen en windturbines hebben geen uitstoot. Dit zorgt niet alleen voor schone lucht voor de mens om te ademen, maar stopt ook elke extra bijdrage aan de opwarming van de aarde.

3. Minimale productie van afvalstoffen

De technologieën die gebruikt worden bij het gebruik van hernieuwbare energie creëren zeer weinig afvalmateriaal. In feite is er zelfs een hernieuwbare energiebron, biomassa, die gebruik maakt van afvalproducten bij het opwekken van energie. Dit is een tweeledige oplossing die een antwoord biedt op de problemen van energievoorziening en afvalverwijdering.